Predstavitev

RRS je sodobna, enostavna in uporabniku prijazna spletna rešitev, uporabna praktično na vseh področjih, tako poslovnega kot tudi zasebnega življenja. Omogoča rezervacijo prostorov, dvoran, sejnih sob, počitniških kapacitet in drugih predmetov najema, kot so projektorji, prenosniki, navigacijske naprave, ...

Poslovna uporaba

  • podjetja, kjer uporabljajo skupne predavalnice, sejne sobe in opremo,
  • podjetja, kjer uporabljajo različno opremo za delo na terenu (snemalna oprema), ...
  • podjetja, ki oddajajo svoje prostore, počitniške kapacitete in opremo drugim najemnikom.

Športne dejavnosti

  • fitnes centri,
  • tenis in bowling klubi,
  • osebni trenerji,
  • vadba joge.

Šole, društva, organizacije

  • šole, ki oddajajo svoje prostore in telovadnice zunanjim uporabnikom,
  • organizacije, društva in krajevne skupnosti, ki oddajajo svoje prostore ali druge kapacitete.

Zakaj napredna podjetja uporabljajo spletno rešitev RRS

Slika 1

Dostopnost kjerkoli in kadarkoli

Nič več ne boste omejeni na vaše delovno mesto ali na vaš računalnik, kjer imate nameščen trenutni program za vodenje rezervacij.

Slika 2

Enostavnost uporabe

Sistem pomoči in enostavnost spletne rešitve vam zagotavljata takojšnjo uporabo in minimalen čas uvajanja.

Slika 3

Minimalni stroški

Za uporabo spletne rešitve RRS plačujete mesečno najemnino. S tem vam odpadejo stroški nakupa, namestitve in novih različic programa.

Slika 4

Varnost pred izgubo podatkov

Tudi če se vam pokvari računalnik, so vaši podatki varno shranjeni in ves čas dostopni.

Slika 5

Brez namestitve programa

Za uporabo spletne rešitve RRS potrebujete samo računalnik, tablico ali pametni telefon z dostopom do interneta in spletni brskalnik.

Slika 6

Samodejna posodobitev

Spletna rešitev RRS se posodablja samodejno, zato imate na voljo vedno najnovejšo verzijo, brez dodatnih namestitev ali posodabljanja.

Kaj ponuja spletna rešitev RRS

Enostaven vnos rezervacij s pomočjo koledarja

Rezervacije vnašamo, popravljamo in brišemo v dnevnem ali tedenskem koledarju. Rezervacije, ki smo jih vnesli sami, so obarvane modro, rezervacije drugih uporabnikov pa rdeče.

Preverjanje in preprečevanje dvojnih rezervacij

RRS samodejno preprečuje vnos dvojnih rezervacij s strani različnih uporabnikov. Prav tako preprečuje najem večjega števila posamezne opreme, kot jo je na voljo v določenem trenutku.

Možnost vnosa ponavljajočih rezervacij

Posamezno rezervacijo lahko ciklično ponavljamo na določeno časovno periodo. Rezervacija se lahko ponovi dnevno, tedensko, mesečno, letno, na posamezen dan ali več dni.

Obveščanje uporabnikov o stanju rezervacij

RRS preko elektronske pošte samodejno obvešča uporabnike o stanju njihovih rezervacij (dodajanje, spreminjanje, brisanje).

Določitev obdobij v katerih rezervacije niso možne

Tu gre lahko za dneve in obdobja nekaterih praznikov ali pa za obdobja v katerih uporabniki ne morejo uporabljati prostorov ali opreme (vzdrževalna dela, ...).

Upravljanje s predmeti najema

Administrator naročnika lahko poljubno dodaja nove predmete najema, do števila, ki je določeno z izbranim naročniškim paketom. Prav tako lahko prosto dodaja in ureja skupne podatke oziroma šifrante.

Upravljanje z uporabniki

Administrator naročnika lahko poljubno dodaja nove uporabnike, do števila, ki je določeno z izbranim naročniškim paketom. Prav tako lahko posamezne uporabnike onemogoči, jim spreminja osnovne podatke in dodeljuje pravice dostopa do posameznih modulov.

Prilagoditev parametrov

Administrator naročnika lahko nastavi nekatere funkcionalnosti spletne rešitve RRS in jih prilagodi potrebam uporabnikov.

Večjezični uporabniški vmesnik

RRS omogoča nastavitev uporabniškega vmesnika za različne jezike. Trenutno sta podprta slovenščina in angleščina.